Säg nej till hyrläkare! Du får fast doktor av Rexler! 

 

REXLER HEADHUNT AB

rekryterar sedan 32 år tillbaka

Fasta specialistläkare och överläkare inom alla specialiteter. Professionell, långsiktig läkarrekrytering med kvalitet och garanti! 

I Sverige och till Australien, Nya Zeeland, Abu Dhabi, Dubai och Schweiz och Norge.

Varje rekrytering föregås av grundliga undersökningar hos Socialstyrelsen/HSAN/IVO 

angående behörighet/ev disciplinpåföljder. 

Därutöver förstås professionella referenstagningar. 

Allt för att minimera riskerna för felrekrytering.

För 32 år sedan rekryterade jag tre psykiatriker till Ryhov i Jönköping.

Det har blivit tusentals fasta läkare sedan dess...

Läs gärna mer om specialistläkare, här. 


 

     __________________________________________________________________________________

        REXLER HEADHUNT AB, Box 3034, Gustav III:s Boulevard 20, 169 03 Solna

                      08-59 00 00 30, 0733-44 44 30, 0735-13 33 35 

                         bertil@rexler.se rexlerbertil@gmail.com