Rexler Headhunt AB 

      

 

 Jag står på patientens sida! Läkarbyte ofta kan slå mot hälsan!

REXLER 

rekryterar sedan 30 år tillbaka

fasta specialistläkare och överläkare inom alla specialiteter. Professionell, långsiktig läkarrekrytering med kvalitet och garanti! 


I Sverige och till Australien, Nya Zeeland, Abu Dhabi, Dubai och Schweiz.

Varje förslag föregås av grundliga undersökningar hos Socialstyrelsen/HSAN/IVO 

angående behörighet/ev disciplinpåföljder. 

Därutöver förstås professionella referenstagningar. 

Allt för att minimera riskerna för felrekrytering.fjjj

eytering

·    samtal med läkare som inte motsvarar Era krav och önskemål

·    ponalavdelningens arbeteJag

·       verksamhetschefens egen searching


 

        __________________________________________________________________________________

               REXLER HEADHUNT AB, Box 3034, Gustav III:s Boulevard 20, 169 03 Solna

                      08-59 00 00 30, 0733-44 44 30 bertil@rexler.se rexlerbertil@gmail.com