Behövs fler fasta specialistläkare? 

Allmänläkaretablering säljes!

Det finns ingen lokal eller utrustning, enbart rätten till etablering på taxan.

Ring 0733-44 44 30 för mer information.