Säg nej till hyrläkare! Du får fast doktor av Rexler! 

        Patienterna behöver fasta läkare för bättre kontinutitet och kontakt.

      Rexler arbetar uteslutande med fasta läkare!

        

 


 


 REXLER

32years of expertise 


 

___________________________________________________________________________

       REXLER HEADHUNT AB, Box 3034, Gustav III:s Boulevard 20, 169 03 Solna

               08-59 00 00 30, 0733-44 44 30 bertil@rexler.se rexlerbertil@gmail.com