Säg nej till hyrläkare! Du får fast doktor av Rexler! 

Öron- näsa- och halskliniken Kronoberg

söker en specialistläkare/överläkare

www5.ltkronoberg.se


Kliniken har sin huvudverksamhet i Växjö med öppen och slutenvård. Kliniken utför i princip alla kirurgi som förekommer på ett Centrallasarett och är modernt utrustad t ex har vi Navigator för avancerad näskirurgi. Klinikens mindre enhet i Ljungby bemannas av två kollegor som bor i Ljungby, här bedrivs öppenvårdsverksamhet och mindre kirurgi såsom tonsillectomi och plaströrsinsättning.

På mottagningen i Växjö finns en allergimottagning, där vi utför allt från pricktest till hyposensibilisering. Den bemannas av två av våra specialister + en lungläkare.Vår utredningsenhet utför sömnapnéutredning, nystagmogram, esofagusmätningar och rhinomanometri. Audionommottagningar är integrerade i kliniken och finns både i Växjö och Ljungby. Barnmätningar, BRA och BAHA sköts dock enbart i Växjö. 

Kliniken har 11 specialisttjänster och 4 ST tjänster. En av överläkarna är disputerad och en är audiolog, Totalt är vi c a 60 personer som arbetar på ÖNH. Att vi söker nya kollegor beror på ökat uppdrag och att en av våra kollegor går i pension. 

Rexler Headhunt AB medverkar vid rekryteringen och lämnar kompletterade information. Ring Bertil Rexler, 08-59 00 00 30, 0733-44 44 30 eller mejla till bertil@rexler.se REXLER HEADHUNT AB Bertil Rexler, VD


REXLER

32 years of expertise