Säg nej till hyrläkare! Du får fast doktor av Rexler! 

GARANTI

Om läkare, som rekommenderats av Rexler, avbryter sin anställning inom 1 år från anställningens början, trots att läkaren signerat ett tillsvidareanställningsavtal, anvisar Rexler ytterligare läkare intill dess läkare stannar varaktigt, minimum 1 år.