Behövs fler fasta specialistläkare? 

 

REXLER HEADHUNT AB

rekryterar sedan 32 år tillbaka

Fasta specialistläkare och överläkare inom alla specialiteter. Professionell, långsiktig läkarrekrytering med kvalitet och garanti! 

I Sverige och till Australien, Nya Zeeland, Abu Dhabi, Dubai och Schweiz och Norge.

Varje rekrytering föregås av grundliga undersökningar hos Socialstyrelsen/HSAN/IVO 

angående behörighet/ev disciplinpåföljder. 

Därutöver förstås professionella referenstagningar. 

Allt för att minimera riskerna för felrekrytering.

För 32 år sedan rekryterade jag tre psykiatriker till Ryhov i Jönköping.

Det har blivit tusentals fasta läkare sedan dess...

Läs gärna mer om specialistläkare, här. 


 

     __________________________________________________________________________________

        REXLER HEADHUNT AB, Box 3034, Gustav III:s Boulevard 20, 169 03 Solna

                      08-59 00 00 30, 0733-44 44 30, 0735-13 33 35 

                         bertil@rexler.se rexlerbertil@gmail.com