Behövs fler fasta specialistläkare! 


FASTA SPECIALISTLÄKARE

behövs på sjukhus, företagshälsor och i primärvården

för god vårdkvalitet och goda relationer med patienterna!

Läs mer på www.specialistläkare.com